Der er ingen vedtægter, kun nogle få regler.

 • Alle mænd kan deltage.
 • Ingen indmeldelse nødvendig – bare tilmeld til mødet man ønsker at deltage i.
 • Hvis man ‘indmeldes’ via tilmelding til Nyhedsmail, modtager man en husker e-mail ugen før hvert møde, samt modtager måske af og til et godt tilbud fra en af vores støtter.
 • Der afholdes 10 møder om året, juli og december holdes fri.
 • Den faste mødedato er; 3. tirsdag i hver måned, dog ikke juli og december (mødefri).
 • Novembermødet kan ændres til årets julefrokost.
 • Fast mødetid: kl. 18:30 i vore klublokaler på Hotel Hedemarken.
 • Tilmelding senest søndag kl. 24:00, via hjemmesiden, før det møde man ønsker at deltage i.
 • Tilmeldingen er bindende, det vil sige at man til næste fremmøde betaler 125,- kr. ekstra for menuen, hvis man ikke møder op til det møde man har tilmeldt sig til.
 • Der hilses på alle – ved at der gives hånd.
 • Tag gerne en gæst med – jo flere, jo sjovere.